UTGIVNING

Om det som format mig, om människorna jag mött, om kärlek, vänskap och livsval. Och varför jag återvände mentalt  till den plats där resan började, för att förstå och försonas.

Med humorns hjälp och med allvar i botten gör jag ett nedslag i gubbars tankar om livet, kärleken och döden. Illustrerad av konstnären Titti Winbladh.