Här når du mig

leif.bornvik@gmail.com
Tel.: 0708-58 92 80
Facebook: Leif Bornvik författare

Förlagskontakter

Kvarlämnat på perrongen, Ord & Visor förlag, Göran Lundin ordvisor@gmail.com 
Gubbarna, Visto förlag, Åsa Norén, asa@idusforlag.se