Här når du mig

bornvikwriter@gmail.com 
Tel.: 0708-58 92 80
Facebook: Leif Bornvik författare

Förlagskontakter

Kvarlämnat på perrongen, Ord & Visor förlag, Göran Lundin ordvisor@gmail.com <
Gubbarna, Visto förlag, Åsa Norén, asa@idusforlag.se